Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-03-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • BDPNT i AtriTop: S'ha fet que se suporti la utilització de DBF estesa a BDPNT i AtriTop.