Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-03-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • BDCSV: S'ha implementat la importació\exportació de CSV a DBF, incloent la possibilitat de generar una DBF estesa.