Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-02-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • CEOSIMG: Es documenta el centre d'escena i l'angle de deriva a les metadades de la imatge de sortida.