Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-02-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • CombiCap: S'ha resolt un conflicte a l'hora de realitzar una combinació analítica de dues capes de polígons amb un camp amb el mateix nom a cada capa però amb una taula associada diferent: s'obtenia una capa amb els dos camps diferenciats però enllaçant a una mateixa taula associada i, doncs, perdent l'enllaç de l'altra taula enllaçada.