Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-02-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraMon: S'ha fet una revisió/actualització de les llibreries de gestió de fitxers PNG i de compressió dels MMZ. El primer aspecte beneficia especialment les recuperacions de vistes de geoserveis que usen PNG com a format.