Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-02-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • Mosaic: S'ha millorat el tractament del grau de transparència en el mosaic de fitxers PNG.