Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-02-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • GeMM: S'ha corregit un error en l'elaboració del document d'exportació de metadades que afectava a un parell de claus de metadades.