Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-01-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • GeMM: S'ha afegit un recurs en les propietats del camp que informa i permet indicar si el camp és especial, és a dir, si és l'identificador gràfic, l'identificador d'entitat, o un camp de tipus geomètrico-topològic.