Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-01-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraDades: S'ha evitat un cas remot en què el programa fallava si se li proporcionava un fitxer de tipus inadequat.
  • GeMM: S'ha implementat un nou botó a la pestanya d'informació temàtica que dóna el nom de l'accés del camp a la base de dades completa, el que és útil per a identificar el camp de manera única en tota la base de dades relacional de la capa i que s'usa en la majoria d'eines del MiraMon per identificar els camps.