Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-01-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraDades: S'ha fet que sigui possible realitzar canvis entre camps numèrics de 8 caràcters d'amplada i 0 decimals i camps data, assumint que els camps numèrics tinguin un aspecte com ara 20101220 per fer referència a la data 20-12-2010. D'aquesta manera la data es visualitza com a tal en les consultes per localització i les consultes per atribut es poden fer en la forma natural per a un camp data. Automàticament, si el contingut del camp era "99999999", aquest és convertit a una cadena buida, que és la forma estàndard d'indicar una data desconeguda en el format DBF. Aquestes situacions s'han trobat a fitxers del cadastre de l'Estat espanyol.
  • MiraDades: S'ha fet que la modificació de taules acompanyades de fitxers REL distribuïts no generi un missatge, inadequat, d'advertiment sobre la no presència de la clau IdGrafic= al REL.