Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-01-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha fet unes petites correccions en les consultes per donar total suport a que siguin multidiomàtiques; anteriorment, en determinades ocasions no s'usava la descripció de l'idioma a mostrar de forma correcta.
  • MiraMon: S'ha donat suport al fet que les col·leccions preferides del MiraMon puguin contenir recursos en format MMZ ubicats a Internet, és a dir, que ara les col·leccions poden contenir URL de fitxers MMZ. Existeix un sistema de caché que només descarrega el fitxer la primera vegada, o quan detecta que aquest ha estat actualitzat.