Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-01-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraDades: S'ha millorat la caixa de modificar l'estructura d'una taula fent que si una taula DBF presentava camps de tipus OLE, BINARY o MEMO només se n'informa, però no es pot modificar. Alhora, quan el camp seleccionat no és d'aquests tipus, sinó 'C', 'N', etc, els possibles tipus a què es podria canviar el camp que apareixen al desplegable només inclouen els tradicionals N, C, D o L per tal d'evitar confondre els usuaris.
  • MiraDades: S'ha fet que el programa avisi quan s'intenta moure la posició del camp ID_GRAFIC per tal com en alguns mòduls encara s'assumeix que serà el primer dels camps de la taula.
  • MiraDades: S'ha corregit el fet que la caixa per inserir registres tenia l'etiqueta "Després de" massa llarga.
  • MiraMon: S'ha actualizat les capacitats del servidor de capes ràster de l'ICC a la col·lecció de servidors WMS del MiraMon, degut al fet que darrerament s'havia produït diversos canvis entre ells, i s'ha incorporat l'ortofoto de Catalunya 10 cm a aquest servidor.