Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-01-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • InterPNT: S'ha complementat algunes metadades del ràster resultat de la interpolació com ara el títol, que inclou els paràmetres més significatius de la interpolació i el nom i descriptor de la banda, es fa que s'hereti el caràcter mostrables de les unitats a les consultes, etc.
  • MiraDades: Se suporta que l'entrada de dates que fa l'usuari pugui ser més flexible. Així, per entrar un any ja no cal teclejar " - -2012", sinó que amb "2012" n'hi ha prou. Semblantment hom pot introduir expressions mes-any com ara "06-2011" o "6-2011" (que es convertiran automàticament a " -06-2011"). També es pot fer estalvi del zero en introduir el dia del mes ("1-9-2011" esdevindrà "01-09-2011").