Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-01-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraDades: S'ha fet que l'aplicació suporti els paràmetres comuns a les aplicacions MiraMon /SAC /MUT i /LOG=, la qual cosa permet fer servir el MiraD.exe en bats per executar sentències SQL de tipus 'UPDATE', etc, sense que s'aturi a preguntar si troba petits problemes com ara una versió no provada de drivers ODBC.
  • MM32: S'ha corregit un petit error en la gestió de la caixa de visualització de capes WMS, que en determinades ocasions no inicialitzava correctament la transparència de la capa.