Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-01-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraDades: S'ha fet que el MiraDades avisi si un canvi en el nombre de decimals pot comportar pèrdua d'informació al camp on s'aplica.
  • MiraDades: S'ha fet que el canvi del nombre de decimals d'un camp pugui reescriure físicament la taula canviant realment el nombre de decimals; en el MiraDades es demana confirmació d'aquesta acció. Alhora s'evita un comportament incorrecte quan es canviava el nombre de decimals sense canviar l'amplada total del camp.
  • MiraDades: S'ha fet que quan es demani modificar l'estructura d'una taula, es finalitzi automàticament el mode d'edició de la mateixa, si és que s'estava en aquest mode.