Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-11-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat el fet que la variable MostrarCoordenades del MiraMon.par no es carregava en memòria i s'aplicava sempre, doncs, el valor per defecte.
  • MM32: S'ha implementat dues noves variables (XBarraZoom i YBarraZoom) en el MiraMon.par que permeten desar la posició per defecte de la barra de zoom (fins ara es desava si es volia visible o no). Alhora s'ha fet possible que un mapa indiqui, tal i com passa amb altres elements com la pròpia llegenda, si es vol veure o no la barra de zoom i, en cas afirmatiu, en quina posició es vol.