Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-12-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • GeMM i MM32: S'ha implementat que el separador de camps de la informació de la consulta per localització pugui ser multidiomàtic.