Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-12-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraDades: S'ha evitat un error potencial que podia aparèixer en l'aplicació en tancar-la quan el cursor estava en una cel·la concreta.
  • MiraDades: S'ha evitatque un text de la caixa de cerca i substitució quedi tallat.