Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-12-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • CanviPrj: S'ha solucionat un error que introduïa un desplaçament sistemàtic en la reprojecció d'un ràster entres els sistemes UTM-31N-UB/ICC i UTM-31N-ETRS89. Cal notar que aquest error només afecta versions de l'executable CanviPrj.exe amb data entre el 15/02/2011 i 14-12-2011. Aquest error no afectava en cap cas les capes vectorials ni les transformacions individuals de coordenades (CalcGeo).