Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-11-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraMon: S'ha incorporat a les taules de geodèsia el sistema de referència Cònica Conforme de Lambert per a França amb Dàtum ETRS89.