Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-11-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • SHPTop: S'ha donat suport a la projecció Lambert_Azimuthal_Equal_Area-1052-ETRS89 i Lambert_Azimuthal_Equal_Area-9-48-ETRS89 en la importació i exportació de Shapefiles.