Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-11-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • CanviPrj: S'ha corregit un error en el tractament dels jocs de caràcters de les taules DBF en reprojectar fitxers de polígons i arcs.
  • MM32: S'ha corregit un error en la funcionalitat de moure vèrtexs via teclat en els fitxers de tipus POL quan no eren 3D.
  • MM32: S'ha evitat un missatge incorrecte ("Les seleccions interactives no es poden fer si s'està a mig digitalitzar un objecte, ...") que apareixia en situació de digitalització de polígons explícits i amb un ràster carregat quan es demanava de fer agrupacions de polígons.