Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-11-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un petit error en l'etiquetatge dinàmic de polígons que es produïa quan hi havia grups de polígons amb forats i que provocava que a vegades no s'etiquetés el polígon.