Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-11-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat la pèrdua de descriptors en invertir els colors de la paleta des de la simbolització avançada.
  • MM32: S'ha solucionat una inestabilitat del programa en realitzar canvis continuats i alternats entre paletes definides de diferent nombre de símbols i paletes automàtiques.