Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-10-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error remot que provocava que MM32 entrés en un bucle infinit quan trobava dos vèrtexs iguals en un arc durant la digitalització estructurada (fitxers que venien d'altres programes en què no s'havia garantit això i tampoc no s'havien estructurat abans d'entrar a editar-los).