Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-10-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraMon: S'ha implementat la projecció Cònica equidistant.