Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-10-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraMon: S'ha incorporat a les taules de geodèsia quatre sistemes de referència del Paraguai. Concretament són 4 zones en projecció Gauss-Krüger amb dàtum Chua Astro: Gauss-Kruger_Zona1-Chua, Gauss-Kruger_Zona2-Chua, Gauss-Kruger_Zona3-Chua i Gauss-Kruger_Zona4-Chua. Els paràmetres han estat obtinguts de la secció Grids&Datums de la revista Photogrammetric Engineering & Remote Sensing.