Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-10-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32 i SHPTop: S'ha donat suport als fitxers SHP que tinguin vèrtexs repetits. En el cas que un arc tingui tots els vèrtexs repetits aquest es transforma en un arc ínfim i es continua. En cas que només alguns vèrtexs estiguin repetits, aquests s'ignoren i es continua.