Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-10-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat l'escriptura d'una taula de simbolització corresponent a la nova assignació de colors per intervals definits per l'usuari pel cas d'un ràster d'enters. En aquest cas el camp corresponent al límit superior de l'interval d'assingació es desava decrementat en una unitat respecte el valor indicat per l'usuari.