Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-10-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32 i SHPTop: S'ha ampliat el nombre de projeccions que s'importen/exporten en fitxers SHP (algunes Mercator són reconegudes, etc).