Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-09-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • DGNMM i MM32: S'ha evitat que en llegir un fitxer DGN de la v. 8 aparegui un missatge d'error que no s'entenia en comptes d'un missatge manifestant que el format del fitxer no se suporta. A més, ara quan s'acaba l'execució comprova que els fitxers o directoris a esborrar existeixin.