Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-09-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat una inestabilitat del programa que es produïa en desar la taula de simbolització elaborada des de la interficie d'avançades, si prèviament l'usuari havia canviat d'una simbolització inexistent ("No omplir interiors") a una indexada ("Per objecte") segons un tractament quantitatiu en el cas d'un vector de polígons.
  • MM32: S'ha solucionat una incorrecta assignació de colors, en una simbolització de color d'interiors de polígons quan el tractament era quantiatiu i el tipus d'assignació era directa amb o sense desplaçament. Aquest error afectava a les versions 7.0i i 7.0j.