Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-09-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • CreaMMS: S'ha actualitzat l'aplicació per afacilitar la preparació de capes de serveis WMTS.