Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-09-2011
Versió: 7.0j
Descripció:
  • MM32 i SHPTop: S'ha corregit un error en la importació de fitxers SHP, que feia que no funcionés si no es coneixia un dàtum expressat a les metadades. També es fa que es reconegi com a dàtum el text "European Datum 1950".