Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-09-2011
Versió: 7.0j
Descripció:
  • TIFFIMG, MM32: S'ha resolt un problema en la importació de fitxers TIFF d'una sola banda que contingués reals de precisió simple (float) que feia que el tipus de dada s'identifiqués com a enter llarg (long).
  • MM32: S'ha corregit un error en la lectura o creació de les metadades de certs fitxers ECW.
  • MiraDades, GeMM i MM32: S'ha recompilat el MiraDades, donat que era necessari per a la correcta lectura de les paraules clau.
  • MM32: S'ha corregit un error en la digitalització de punts.