Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-09-2011
Versió: 7.0j
Descripció:
  • MM32, SDEMM, Retalla, CombiCap, BufDist, CalcIMG: S'evita una comprovació relativa als fitxers SHP que s'efectuava incorrectament en l'entorn de treball amb recursos SDE i que podia generar un avís absurd.