Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-09-2011
Versió: 7.0i
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en l'edició d'atributs per a polígons explícits.
  • MM32: S'ha solucionat una inestabilitat del programa en les funcionalitats de simbolització, ocasionada quan l'usuari ordenava, i aplicava consecutivament sobre el mateix camp, canvis del tipus de tractament de la variable (categòric a quantitatiu i quantitatiu a categòric) en una simbolització indexada per un camp de tipus text amb taula de simbolització definida (diferent del mode automàtic).
  • LinArc i VECPNT: S'ha millorat el pas de VEC a ARC o a PNT fent que atributs de tipus data separats per guió s'interpretin i documentin correctament (no com a simples números).
  • GeMM i MM32: S'ha corregit un error recent que espatllava la lectura de les paraules clau (no es carregaven les taules i no es llegien les paraules clau).