Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-09-2011
Versió: 7.0h
Descripció:
  • MiraDades: S'ha solucionat una situació en què no es podia canviar el tipus d'alguns camps de taules DBF, especialment quan havien estat generades des d'altres aplicacions.