Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-08-2011
Versió: 7.0h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la càrrega de les llibreries ECW. Detalls: només es produïa en compilacions Borland, on s'intentava agafar el punter d'un conjunt de funcions de les llibreries dinàmiques (DLL) i aquestes funcions eren en aquestes llibreries, de manera que això feia que la inicialització de les lectures ECW donés un error.