Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-08-2011
Versió: 7.0h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la opció d'ordenar "verticalment" els polígons explícits en la digitalització.
  • MM32: S'ha corregit un potencial problema en la simbolització manual quantitativa basada en intervals pel que fa a l'ús dels NODATA.
  • MM32: S'ha recol·locat en la barra d'eines de digitalització els botons de desagrupar i de reordenar polígons de forma més adequada.