Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-08-2011
Versió: 7.0h
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la càrrega de col·leccions preferides en cas que el MiraMon s'executés sense un MiraMon.par.
  • MM32: S'ha solucionat el fet que durant la digitalització les seleccions interactives a través de clic simple destinades a agrupar polígons no funcionaven, tot i que sí que ho feien les seleccions per rectangle, polígon, etc.