Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-08-2011
Versió: 7.0h
Descripció:
  • S'ha corregit un error en els mòduls d'estructuració topològia que hauria pogut provocar inestabilitzacions del programa en determinades ocasions.
  • MiraMon: S'ha actualitzat les capacitats del servidor ortoXpres del ICC a la col·lecció de servidors del MiraMon.
  • MM32: S'ha solucionat un problema en la gestió dels atributs de fitxer d'arcs en casos en què el fet de digitalitzar nous arcs provocava la necessitat d'ampliar el camp ID_GRAFIC de la DBF associada.