Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-08-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • SHPTop, LinArc: S'ha solucionat un problema en les toleràncies que provocava que casos extrems no funcionessin.