Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-08-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: S'ha donat suport, en la digitalització de polígons explícits, a la còpia de forats per a generar nous polígons que recobreixin els forats copiats. D'aquesta manera resulta molt senzill definir un forat i, a continuació, omplir-lo amb un polígon (a través de la funció de còpia) que admetrà atributs com qualsevol polígon.