Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-08-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: S'ha afegit noves icones a la barra d'eines de digitalització, corresponents a les funcionalitats d'agrupar i desagrupar polígons explícits durant la seva digitalització així com d'intercanviar l'ordre "vertical" dels polígons.
  • MM32: S'ha habilitat la funcionalitat de mostrar vèrtexs d'un objecte amb Ctrl+F2 durant la digitalització de polígons (mostrar vèrtexs com a recurs de simbolització de tota la capa ja estava disponible).
  • MM32: S'ha solucionat el fet que durant la digitalització les seleccions interactives a través de clic simple no funcionaven, tot i que sí que ho feien les seleccions per rectangle, polígon, etc.
  • MM32: Es permet que els ràsters categòrics amb més de 256 categories tinguin edició avançada de la simbolització, i ja no només edició puntual de colors concrets a través de doble clic a la categoria corresponent de la llegenda.