Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-07-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • GeMM: S'ha incorporat la traducció al català de les paraules clau provinents del tesaurus de GEMET a partir de la traducció realitzada per la IDEC.