Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-07-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • OrdreRas: Nou mòdul d'ordenació de valors d'un ràster. Genera un ràster d'índexs segons l'ordre (ascendent o descendent) que correspon als valors del ràster origen a ordenar. És possible restringir els valors a ordenar.
  • GeMM: S'ha efectuat un tractament unificat de les dades modals de l'envolupant, les columnes-files i costat de cel·la dels ràsters (que prèviament eren tractades de manera independent) per evitar que s'informi erròniament de costats de píxel no quadrats en alguns casos molt poc freqüents (ràsters multibanda amb envolupants diferents i amb certes asimetries, etc).