Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-07-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MDTIso: S'ha corregit un error que feia que es calculés incorrectament la llargada del camp "Z isolínia" al fitxer de sortida d'isolínies.
  • GPXMM: S'ha modificat el programa per tal que els fitxers de sortida s'escriguin en 3D en el cas que es disposi de dades d'altura ortomètrica.