Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-06-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • AtriTop: S'ha corregit un petit problema de coherència de missatges en la interfície d'opcions avançades de WAtriTop.
  • VecDXF: S'ha corregit un petit problema de coherència de missatges en definir el fitxer de sortida en la interfície de WVecDXF.
  • SHPTop: S'ha donat suport a la projecció UTM-30N-ED50 en la importació i exportació de fitxers SHP tenint en compte especials particularitats.