Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-06-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • SHPTop: S'ha donat suport a la projecció Lambert_Conformal_Conic-AND01 en la importació i exportació de fitxers SHP tenint en compte especials particularitats.